Xin chào thầy cô và các bạn

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 7. Your house

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tiểu Học (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:49' 28-11-2014
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 6
UNIT 7
YOUR HOUSE A 3,4,5
* Describe your house and your street where you live.
Unit 7: Your house
Period 41:
Lesson 2: A 3, 4,5/p.72-75
I. Vocabulary.
Unit 7: Lesson 2: A1,3-5/ p.73-75
a bank:
ngân hàng
a clinic:
phòng khám
bưu điện
a post office:
a supermarket:
siêu thị
a shop:
cửa hàng
Unit 7: Lesson 2: A1,3-5/ p.73-75
Hotel, river, park, rice paddy, lake mountains, supermarket, well, bank, garden, post office, shop
List town / country vocabulary.
Town
Country
Hotel
river
park
rice paddy
lake
mountains
supermarket
well
bank
garden
post office
shop
Unit 7: Lesson 2: A1,3-5/ p.73-75
Town
Country
Hotel
river
park
rice paddy
lake
mountains
supermarket
well
bank
garden
post office
shop
* Chain Game.
S1: In my town there`s a bank.
S2: In my town there`s a bank and a supermarket
S3: In my town ... ..........................
Eg:
Unit 7: Lesson 2: A1,3-5/ p.73-75
- Yes, there is / No, there is not.

- Yes, there are / No, there aren`t.
Model sentences.
- Is there a yard / well ?
- Are there any flowers / trees ?
Unit 7: Lesson 2: A1,3-5/ p.73-75
III. Practice. * Make dialogues. using
"Is/ Are there ...? A.3/ P. 74.
S2: Yes, there are / No, there aren`t.
S1: Is there a hotel
near your house?
S2: Yes, there is/
No, there isn`t.
S1: Are there any shops near your house ?
Unit 7: Lesson 2: A1,3-5/ p.73-75
III. Practice. * A.4/ P. 74.
Look at the picture. Choose one of the houses. Do not tell your partner which house. Ask questions to find which house your partner choose
The questions to guess the house.
- Are there any trees ?- Are they behind the house ?
- Is there a lake ? - Is it in front of the house ?
Unit 7: Lesson 2: A1,3-5/ p.73-75
Listen to the section A.5 / P.75 twice to guess the house (a), (b), or (c) in Ex A.4.
III. Practice. * A.5/ P. 75.
Unit 7: Lesson 2: A1,3-5/ p.73-75
Summary
Yes / No questions with "Is there... ?"
and "Are there... ?".
Do Ex A.4, 5 / P. 67 - 68 ( Ex-book ).
- Practice with your partner about
description of the house and then draw it.
Homework:
Thank you for your attendance
This lecture download free
http://tutenglish.com
 
Gửi ý kiến